esteng

Muinsuskaitsele

Puitkonstruktsioonide säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise lahenduste teenused

Kultuuriväärtusliku puidu detailide füüsikalis-mehaaniliste omaduste (tugevuse) ja jääkristlõike määramine mitte-purustavate meetoditega.

Hoonete puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega.

Hoonete puidust kandekonstruktsioonide (elemendid ja sõlmed) tugevuskontrolli teostamine koos koormuste arvutusega.

Kahjustuste sh. biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) liigiline määramine ning aktiivsuse monitooringu teostamine (koostöös SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega).

Muinsukaitse eritingimuste koostamine (puithoonetele ja -konstruktsioonidele).