esteng

Ettevõttest:

WOOD NDT OÜ

Wood NDT OÜ on asutatud 2011. aasta talvel. Mittepurustavaid meetodeid on ettevõtte asutajad uurinud alates 2008. aastast, kuid pärast põhjalikku puitkonstruktsioonide töötoas osalemist Ungaris ja Eesti puidu uurimise hetkeseisu arvestades sündis visioon – aidata Eesti puitkonstruktsioonide ja –hoonete restauraatoritel ja renovaatoritel oluliselt rohkem puitu säilitada. Eriti tähtis on see kultuuriväärtuslikel objektidel. Tänu Interreg IVA projektile FaBBi (vt www.fabbiproject.eu) selgitasime välja vajaduse selliste uurimismeetodite järele.

Ettevõtte tugevuseks on inseneriteadmistega spetsialistide kaasamine puitkonstruktsioonide uurimisse ja maailmaklassiga seadmete sisseostmine. Oleme lisaks sellele väga mobiilsed ning suudame tagada teenuste ja toodete kiire tarne kogu Eesti ulatuses.  Meie arengu tagab pidev erialastest konverentsidest osavõtmine ning stažeerimine USAs ja Euroopa Liidu juhtivates teadusasutustes. Võtame osa ka erinevatest Euroopa Liidu projektidest, lisaks eelpoolnimetatud FaBBi projektile veel COST action FP1101-st, kus vahetatakse teadmisi puitkonstruktsioonide uurimise, jälgimise ja tugevdamise osas (vt. COST Action FP1101).

 

1. juulist 2012 kuni 30. juunini 2013 aitas Wood NDT OÜ-l põhivara soetada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.