esteng

Arborsonic 3D Akustiline Tomograaf - see võimaldab mittepurustavalt määrata puutüves biokahjustunud piirkondade suurust ja asukohta. Seadme tööpõhimõte seisneb heli kiiruse mõõtmisel mitme sensori, mis on paigladatud tüve külge, vahel. Kui kiirus langeb, siis nende mõõtesensorite vahel on tühimik. Lisainfot tootja kodulehelt.

apps - treestab - f3d

 

Resistograaf - vastupanu mikropuur, mis võimaldab määrata puidus tühimikke ja pragusi (n biokahjustunud piirkonnad). Seadmel on elektrilise mootoriga varustatud peenike puur, mis vastavalt puidu omadustele ja struktuurile mõõdab viimase vastupanu puurimisel. Lisainfot tootja kodulehelt.

 

 

Heli ajamõõturid - seadmed mõõdavad helilevimise kiirust puidus. Signaal tekitatakse haamrilöögiga vastu sensorit. Võimalik on mõõta nii risti- kui ka pikikiudu. Ristikiudu mõõtes saame hinnata puidu kvaliteeti (kas näiteks esineb tühimikke, mis viitaks biokahjustusele jms). Kui kahe mõõtesensori vahel on tühimik, siis võtab helilainel rohkem aega levida läbi puidu.

apps - treestab - f1d

 

Pikikiudu mõõtes saame hinnata puidu mehaanilisi omadusi. Pikikiudu helilaine levimise kaudu saame arvutada kiiruse, mis korreleerub hästi puidu tugevuseparameetritega (elastsusmoodul, paindetugevus). Sedasi on võimalik hinnata puidu kvaliteeti. Lisainfot tootja kodulehelt.

prod - timer - treesonic - P1010069m

Edasise huvi korral võta meiega ühendust!