esteng

Arborsonic 3D Akustiline Tomograaf - see võimaldab mittepurustavalt määrata puutüves biokahjustunud piirkondade suurust ja asukohta. Seadme tööpõhimõte seisneb heli kiiruse mõõtmisel mitme sensori, mis on paigladatud tüve külge, vahel. Kui heli levib sensorite vahel aeglaselt (ehk heli levimiskiirus on madal), siis on puit selles kohas kahjustunud. Lisainfot tootja kodulehelt.

Resistograafvastupanu mikropuur, mis võimaldab määrata puidus tühimikke (n biokahjustunud piirkonnad, mardikakäigud) ja pragusid. Seadmel on elektrilise mootoriga varustatud peenike puur, mis vastavalt puidu omadustele ja struktuurile mõõdab puurimisel selle vastupanu. Mida tihedam puit, seda suurem vastupanu ja vastupidi. Lisainfot tootja kodulehelt.

 

 

Heli ajamõõturid - seadmed mõõdavad helilevimise kiirust puidus. Signaal tekitatakse haamrilöögiga vastu sensorit. Võimalik on mõõta nii risti- kui ka pikikiudu. Ristikiudu mõõtes saame hinnata puidu kvaliteeti (kas näiteks esineb tühimikke, mis viitaks biokahjustusele jms). Kui kahe mõõtesensori vahel on tühimik, siis võtab helilainel rohkem aega levida läbi puidu. Lisainfo tootja koduehelt.

Pikikiudu mõõtes saame hinnata puidu mehaanilisi omadusi. Pikikiudu helilaine levimise kaudu saame arvutada kiiruse, mis korreleerub hästi puidu tugevuseparameetritega (elastsusmoodul, paindetugevus). Sedasi on võimalik hinnata puidu kvaliteeti. Lisainfot tootja kodulehelt.

 

Edasise huvi korral võta meiega ühendust!