esteng

Ehituseksperdile

Puithoonete ja -konstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine

Sealhulgas alateemadeks jaotatuna:

Kahjustuste tuvastamine ja ulatuse määramine

  • visuaalne (koos niiskusmõõtmistega)
  • seadmetega (boreskoop, resistograaf, ultraheli, heli)
  • koos konstruktsioonide avamisega

Biokahjustuste liigiline määramine

  • biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) liigiline määramine ning aktiivsuse monitooringu teostamine (koostöös SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega)

Puitkonstruktsioonide tugevusarvutused koos projektlahendusega

Puitkonstruktsioonide ja –detailide füüsikalis-mehaaniliste omaduste (tugevuse) ja jääkristlõike määramine mitte-purustavate meetoditega

Hoonete puitkonstruktsioonide tehnilise seisukorra hindamine mittepurustavate meetoditega

Hoonete puidust kandekonstruktsioonide (elemendid ja sõlmed) tugevuskontrolli teostamine koos koormuste arvutusega

Kahjustuste sh. biokahjustuste (seen- ja mardikakahjustused) liigiline määramine ning aktiivsuse monitooringu teostamine (koostöös SA Eesti Mükoloogiauuringute Keskusega)

Eluspuude sisemiste kahjustuste määramine